MER OM BPA - FOR MEDARBEIDEREVelkommen som brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Vi tilbyr en spennende jobbmulighet med konkurransedyktig lønn.

Hva er BPA?
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Ordningen gjør det mulig for bruker å få praktisk hjelp og assistanse i hjemmet til pleie og dagligdagse gjøremål, samt fritidssysler, m.m. Målsettingen er at bruker skal kunne ha en så selvstendig og aktivt liv som mulig.

Hvem er en BPA bruker?
En bruker er en person med omfattende funksjonsnedsettelser. Brukerne er ikke psykisk funksjonshemmede, men har en fysisk funksjonsnedsettelse. Derfor vil brukerne være alt fra barn før skolepliktig alder til voksne med høy utdannelse, jobb og familie. Bruker fungerer som arbeidsleder for assistenten, og det er bruker som definerer hvilke type assistanse han / hun har behov for hjelp til.

Hvilke tjenester omfatter BPA-ordningen?
Assistenten skal være behjelpelig med å utføre dagligdagse gjøremål. Disse er forskjellige for hver bruker fordi brukere har forskjellig grad av funksjonsnedsettelse, og har derfor ulike behov. Arbeidsoppgaver kan spenne fra for eksempel pleie og omsorg, til følge på kino. Oppgavene vil også kunne variere i forhold til årstidene (som f eks ved behov for snømåking, gressklipping, etc.)

Typiske arbeidsoppgaver vil være, praktisk bistand til:
 • Husarbeid og matlaging
 • Ærend (innkjøp, bank, og lignende)
 • Barnepass
 • Transport
 • Følge til lege, fysioterapeut, Nav, etc
 • Forefallende arbeid (som for eksempel vaske bil, lufte hund, hagearbeid)
 • Fritidsaktiviteter (som for eksempel trening, kurs, konsert)
 • Personlig stell
 • Arbeid og utdanning
 • Organisasjonsarbeid
 • Feriereiser

 • Forskning viser at assistansen først og fremst benyttes til oppgaver som husarbeid og daglige ærender.

  Arbeidsgiver, arbeidsleder og assistent
  Det er tre involverte parter her. Du som assistent, vi som arbeidsgiver, og bruker som arbeidsleder.

  Arbeidsgiver:
  Smart Bemanning vil være din arbeidsgiver. Dette vil si at vi har ansvar for deg som medarbeider, så som timelister, lønn, og annet administrativt arbeid som medfølger arbeidstakere.

  Arbeidsleder:
  Brukeren du jobber for har arbeidslederansvar. Dvs at han eller hun (ev pårørende / hjelpeverge) vil ha ansvar for selve arbeidsoppgavene, dagsrytme og ellers hvilke behov de vil ha fra dag til dag.

  Brukeren har stor innflytelse på, og kontroll over, sin egen hverdag - og tjenesten omfatter hjelp både i og utenfor hjemmet. Det betyr at brukeren også kan bruke timene som er innvilget med BPA, til fritidsaktiviteter.

  Bruker bestemmer selv hvem han / hun vil ha som assistent. Som regel betyr dette at assistenten som blir valgt innehar kvaliteter som bruker ønsker. For eksempel vil en som er opptatt av mat og ernæring velge en som kan noe om emnet og er flink til å lage mat, en med småbarn i huset vil velge en som er flink med barn, eller en som elsker musikk vil velge en som deler interessen, osv.

  Assistent:
  Din rolle som assistent er å utføre de gjøremål som bruker / arbeidsleder ønsker. Det er for øvrig viktig at dere blir enige om arbeidsoppgaver og -omfang når arbeidsforholdet innledes. Assistentyrket er et variert serviceyrke, ikke et omsorgsyrke (mer om dette blir omtalt lenger ned). Skulle du være i tvil om arbeidsoppgavene, snakk med bruker – de er kurset i arbeidsledelse (herunder bl.a. hvilke type gjøremål de kan kreve fra assistenten). Eventuell tvil utover dette, tas opp med arbeidsgiver.

  Det viktigste i assistentrollen er å behandle bruker med respekt og empati, og å praktisk bidra med service og assistanse slik at bruker kan leve det livet han / hun ønsker.

  Arbeidsforhold eller vennskapsforhold?
  Selv om man med tiden får et nært og vennskapelig forhold, er det viktig for dere begge at arbeidsforholdet først og fremst er en profesjonell relasjon. Vennskap i arbeidsforholdet er bra, men husk at dere har forskjellige roller; én arbeidsleder og én assistent. Det er lettere å være uenig med sin arbeidsleder enn med sin venn.

  Krav til kompetanse:
  Det er ingen formelle krav til kompetanse eller utdannelse når man skal jobbe som brukerstyrt personlig assistent.

  MEN...
  Smart Bemanning legger stor vekt på personlig egnethet.
  Her i Smart Bemanning skal alle våre medarbeidere inneha tre personlige egenskaper:
  1. Ansvarsfull
  2. Positiv
  3. Initiativrik

  Det er viktig at du møter bruker med lojalitet, respekt, ærlighet og serviceinnstilling. I tillegg er punktlighet viktig. Bruker må kunne oppleve at han / hun kan stole på deg, og føle seg ivaretatt.

  Både vi i Smart Bemanning og arbeidsleder har ansvar for opplæring av personlige assistenter.

  Vi vil kreve politiattest for alle våre kandidater som skal jobbe med barn.

  Sertifikat?
  Ofte ønskelig, men ikke et krav.

  Arbeidstider:
  Behov for BPA er individuelt fra bruker til bruker. Noen brukere har kun fått vedtak på noen få timer i uken, mens andre har opptil to personer hver dag, samt aften og / eller natt. Derfor vil det fra bruker til bruker være forskjellig behov. Om noen skulle ha et arbeidsforhold hos en bruker med mindre 100 % arbeidstid, vil det være mulighet for å jobbe hos flere brukere for å til sammen nå optimal arbeidstid etter eget ønske.

  Arbeidsmengde:
  I Smart Bemanning tilbyr vi frihet til å velge. Om du bare ønsker å jobbe deltid, respekterer vi dette. Ønsker du å kombinere med for eksempel studie eller andre arbeidsforhold, tar vi hensyn til dette.

  For øvrig er all virksomhet innunder BPA-ordningen underlagt Helse- og omsorgstjenesteloven, Forvaltningsloven, Arbeidsmiljøloven, og HMS-regler skal følges.

  Hva innebærer en dag som Brukerstyrt Personlig Assistent?
  En arbeidsdag er like variert som din egen fritid. Du skal som assistent være behjelpelig med å kunne legge til rette for at din arbeidsleder kan ha en så selvstendig dag som mulig.

  Andre eksempler på arbeidsoppgaver enn de som allerede er nevnt:
 • Påkledning
 • hygiene
 • være sjåfør
 • foreta hagestell
 • måke snø
 • åpne og lese post
 • assistere på jobb
 • julebakst
 • hugge ved
 • forberede til fest
 • male huset
 • skifte bleier på barn
 • dra på fjelltur
 • reparere rullestolen
 • åpne en rødvinsflaske
 • skifte til vinterdekk
 • tapetsere kjøkkenet
 • assistere på bedehuset
 • assistere på konsert
 • assistere på utenlandsreiser

 • Dette er bare eksempler, oppgavene vil variere ut ifra brukers behov.

  Er det fremdeles noe du lurer på?

  Kan jeg nekte å utføre enkelte arbeidsoppgaver?
  Når du ansettes lager vi en stillingsbeskrivelse sammen med bruker / arbeidsleder. Her kan du reservere deg mot arbeidsoppgaver som for eksempel å løfte tungt, klatre høyt eller å assistere på toalettet.

  Kan jeg bli bedt om å utføre oppgaver som vanligvis gjøres av sykepleiere eller fysioterapeuter?
  Ja. Mange brukere lærer sine personlige assistenter å utføre slikt arbeid nettopp fordi man ønsker å leve et selvstendig og fleksibelt liv. Eksempler kan være: strekk- og tøyeøvelser, pusteteknisk assistanse, gi sondemat, sette kateter og klyster, skifte bandasjer osv. Dette skal ev avtales i stillingsbeskrivelsen.

  Kan jeg jobbe for flere arbeidsledere hos Smart Bemanning?
  Ja. Men si alltid i fra til de(n) du allerede jobber for. Det er greit for arbeidsledere å vite at du fra nå kanskje blir mindre fleksibel mht. når du kan jobbe.

  Min arbeidsleder kan lage mat, stelle barn, rydde, kle på seg selv, etc. Kan jeg likevel bli bedt om å assistere med dette?
  Ja, det er bruker som definerer arbeidsoppgavene. Kanskje vurderer din arbeidsleder det som tidsbesparende at du utfører disse oppgavene. Bruker vil muligens bruke tiden på andre ting. Husk at målet er at bruker skal ha et så selvstendig og aktivt liv som mulig.

  Min arbeidsleder får gjester – hva gjør jeg?
  Spør din arbeidsleder direkte om dette! Noen vil at assistenten skal være tilbakeholdne, mens andre har en annen oppfatning. Klare avtaler er viktig.

  Vi er fire assistenter som jobber for min arbeidsleder, har vi fire taushetsplikt overfor hverandre?
  Ja. Alle personlige assistenter i Smart Bemanning undertegner taushetserklæring når de blir ansatt. Taushetsplikten gjelder også etter at man har sluttet som assistent.

  Min arbeidsleder reiser til utlandet i forbindelse med jobb eller ferie. Kan jeg være med og jobbe som assistent?
  Ja. Dette avtaler du og din arbeidsleder dere i mellom. Ønsker du det og har anledning, er det ingenting i veien for dette. Ønsker du det derimot ikke, kan du ikke pålegges å reise. Det er greit å ha dette avklart i stillingsbeskrivelsen. Som hovedregel må bruker dekke kostnadene – enten fra egen lomme, eller via tilskudd (dette kan variere fra kommune til kommune).

  Mer utførlig beskrivelse av selve ordningen finner du her på sidene våre (under BPA-ikonet).

  Høres dette ut som en spennende og utfordrende jobb? Ta kontakt med oss på 23 62 40 70, spør gjerne etter Svein Rune Langhelle som er Personalkonsulent for assistentene.

  Januar 2013
  Kilder: Bergen kommune, Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk Standard, RO (ressurssenter for omstilling i kommunene) og rapport fra Østlandsforskning.


  0
  0
  0
  s2smodern
  powered by social2s
  JEG SØKER JOBB